Kamer schaart zich achter verbod op tijdelijke huurcontracten

Commerciële verhuurders van woonruimtes sluiten regelmatig tijdelijke huurcontracten van 2 jaar of korter. Echter, afgelopen dinsdag heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel ‘Wet vaste huurcontracten’ gesteund. Doel van dat wetsvoorstel is om vaste huurcontracten de norm te maken. Worden tijdelijke huurcontracten met dit wetsvoorstel dan helemaal afgeschaft? Nee, er is een aantal uitzonderingen. Bijvoorbeeld voor […]

Verhuurder: je mag vasthouden aan je huurindexeringen

Eind 2022 was de inflatie ongekend hoog. In de ROZ modelovereenkomsten voor bedrijfspanden is opgenomen dat de huurprijs automatisch wordt geïndexeerd volgens de meest gebruikte index voor prijsaanpassingen: de Consumentprijsindex (‘CPI’). Dus, als de CPI stijgt mag je de huurprijs verhogen. Als verhuurder van onroerend goed mocht jij de huurprijs in de afgelopen maanden dus […]

Energielabel C is niet altijd verplicht

Monte Legal

De verduurzamingsacties van de overheid nemen steeds concretere vormen aan. Sinds 1 januari 2023 moeten veel kantoorgebouwen minimaal een energielabel C hebben. Toch is een energielabel C nog niet altijd verplicht. Wanneer niet verplicht? In verschillende gevallen zijn kantoorgebouwen namelijk uitgezonderd van de verplichting om minimaal een energielabel C te hebben. Zo geldt die verplichting […]

Waarom een intern verkeerd verstuurde e-mail ook een datalek kan opleveren

Afgelopen week vroeg een klant mij of een e-mail die intern aan een verkeerde ontvanger verstuurd is (hierna: ‘Mail’) een datalek is. Ik vond het een goede vraag. Al was het maar omdat deze klant met het stellen van de vraag aangaf  awareness te hebben. Hij constateerde iets en dacht vervolgens na over de vraag of hier in […]