Energielabel C is niet altijd verplicht

De verduurzamingsacties van de overheid nemen steeds concretere vormen aan. Sinds 1 januari 2023 moeten veel kantoorgebouwen minimaal een energielabel C hebben. Toch is een energielabel C nog niet altijd verplicht.

Wanneer niet verplicht?

In verschillende gevallen zijn kantoorgebouwen namelijk uitgezonderd van de verplichting om minimaal een energielabel C te hebben. Zo geldt die verplichting niet voor:

(i) gebouwen die slechts gedeeltelijk als kantoor worden gebruikt en waarbij de kantoorfunctie dus ondergeschikt is (<50% kantoorfunctie van het totale gebruiksoppervlak);

(ii) relatief kleine kantoorgebouwen (<100 m2 van het totale gebruiksoppervlak);

(iii) Rijksmonumenten, Provinciale monumenten en Gemeentelijke monumenten;

(iv) kantoorgebouwen die aantoonbaar binnen twee jaar gesloopt, getransformeerd of onteigend worden;

(v) gevallen waarbij verduurzamingsmaatregelen nodig zijn om een energielabel C te realiseren, waarbij de terugverdientijd meer dan tien jaar is.

Met de uitzondering onder (v) wordt voorkomen dat van verhuurders onredelijk hoge investeringen kunnen worden gevraagd die pas na zeer lange tijd kunnen worden terugverdiend. Val je niet onder de uitzonderingen hierboven? Dan ben je op basis van de wet dus verplicht om minimaal een energielabel C te hebben.

Niet meteen een slot op de deur

Wordt er meteen een slot gezet op kantoorgebouwen die nog niet aan die verplichting voldoen? Nee, dat verwacht ik niet maar het is natuurlijk wel verstandig om op korte termijn aan de regels te voldoen. Gemeentes mogen sinds januari 2023 al handhavend optreden, maar mijn verwachting is dat veel gemeentes in eerste instantie alleen een waarschuwing geven en proberen om er samen met de eigenaar uit te komen.

Als een handhavingstraject in gang wordt gezet kan de overheid eerst nog een verplichting opleggen om iets te doen of juist te laten (een ‘last’) op straffe van een dwangsom als niet tijdig aan die verplichting wordt voldaan. Alleen als uiterste maatregel kan tot sluiting van de kantoorruimte worden overgegaan.

Als je verplicht bent om minimaal een energielabel C te hebben en je voldoet nog niet aan die verplichting dan hoef je je dus niet direct zorgen te maken, maar het is natuurlijk wel verstandig om zo spoedig mogelijk aan de regels te voldoen.